Spoločnosť PKP.system, s.r.o. bola založená v roku 1995. Predmetom jej činnosti bol predaj plastových rúr, tvaroviek a zariadení pre zváranie plastov. Postupne sa činnosť spoločnosti rozšírila na výstavbu a montáž potrubných rozvodov z ocele a plastov.

 

Dodávky a služby


Spoločnosť PKP.system, s.r.o. je výrobcom zberačov kondenzátu pre PE potrubia SDR 17,6 a SDR 11, ktoré sa používajú na zachytenie a odstránenie kvapalných zložiek z plynových potrubných rozvodov do tlaku 0,4 Mpa..

 

Pre zobrazenie odporúčaných zhotoviteľov na výstavbu pripojovacieho plynovodu kliknite na obrázok. 

Certifikáty


Spoločnosť PKP.system, s.r.o. má zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009, systém kvality pri zváraní podľa STN EN 3834-2, systém environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001:2005 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN OHSAS 18001:2009.