O nás

  Spoločnosť PKP.system, s.r.o. bola založená v roku 1995. Predmetom jej činnosti bol predaj plastových rúr, tvaroviek a zariadení pre zváranie plastov. Postupne sa činnosť spoločnosti rozšírila na výstavbu a montáž potrubných rozvodov z ocele a plastov.

  Spoločnosť je oprávnená vykonávať :

  • odborné prehliadky a odborné skúšky, opravu, výrobu a označovanie vyhradených technických zariadení plynových
  • odborné prehliadky a odborné skúšky, opravu vyhradených technických zariadení tlakových
  • odborné prehliadky a odborné skúšky, opravu vyhradených technických zariadení elektrických

  podľa Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

  Spoločnosť PKP.system, s.r.o. má zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016, systém kvality pri zváraní podľa STN EN ISO 3834-2.

  Hlavné zameranie spoločnosti :

  • výstavba a rekonštrukcia plynovodov a plynových prípojok
  • výroba zberačov kondenzátu pre PE rúrové systémy rozvodov plynu
  • montáž a opravy priemyselných rozvodov technických plynov, vzduchu, vody a pary
  • montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a skúšky vyhradených plynových a tlakových zariadení
  • montáž a rekonštrukcia kotolní.


PKP. system, s.r.o.,Dóžova 1611, 927 05 Šaľa/Veča
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky