Kontakt

PKP. system, s.r.o. 

sídlo: 

Dóžova 1611, 927 05 Šaľa/Veča

kancelária: 

Pázmáňa 49/3, budova Merus s.r.o. 927 01 Šaľa

031 770 70 79 

Kontakt na ekonomické oddelenie: Ing.Diana Mesároš 

0905 315899, 

dpappova@gmail.com


Kontakt na prípojky: 

Gábor Papp 

0908 426 435 

 papp@pkp.sk


Kontakt na konateľa: 

Ing.Papp Dezider 

0905 445 300


Kontakt na technické oddelenie: 

Ing.Arpád Beneš 

0908 762 682 

benes@pkp.sk 

pkp@pkp.sk