Certifikáty

Spoločnosť PKP.system, s.r.o. má zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009, systém kvality pri zváraní podľa STN EN 3834-2, systém environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001:2005 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN OHSAS 18001:2009. 

Spoločnosť PKP.system, s.r.o. je certifikovaným partnerom SPP a.s. Bratislava.