Certifikáty

Spoločnosť PKP.system, s.r.o. má zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016, systém kvality pri zváraní podľa STN  EN ISO 3834-2. 

Spoločnosť PKP.system, s.r.o. je certifikovaným partnerom SPP a.s. Bratislava.